Dödsverket – Dödsverket – dödsboförvaltning, Dödsbotjänster, juridisk hjälp