Dödsverket – Dödsverket – dödsboförvaltning, Dödsbotjänster, juridisk hjälp

Dödsverket

Den officiella svenska källan till myndigheten för information hantering och information om dödsbon. Vi är här för att bistå dig med information, råd och vägledning i denna svåra tid.

dödsverket dödsbo

spegla den senaste lagstiftningen och rättspraxis.

Ett urval av våra samarbeten och Arbetsområden

DÖDSVERKET

Dödsverket vars uppdrag är att ge allmänheten tillgång till korrekt och uppdaterad information om hantering av dödsbon.

DÖDSBO

iinriktade på att ge stöd till individer och familjer i processen att hantera ett dödsbo, samt att säkerställa att alla handlingar och förfaranden är i enlighet med svensk lag.

Expertis och Erfarenhet

Vår personal består av experter inom juridik, ekonomi och psykologi. Deras breda kunskap och erfarenhet ger oss möjlighet att tillhandahålla en omfattande service och att rådgöra i alla aspekter av dödsbohantering.

Informationens Autenticitet

Informationen vi tillhandahåller är grundad på lagstiftningen i Sverige. Allt innehåll granskas noggrant och uppdateras kontinuerligt för att spegla eventuella ändringar i lagstiftningen och rättspraxis.

Öppen och
Transparent Kommunikation

Vi värdesätter öppenhet och transparens. Vi strävar efter att göra vår information tillgänglig, förståelig och användbar för allmänheten.

Har du fortfarande funderingar?

Vi tillhandahåller information och resurser som hjälper dig att navigera genom processen att hantera ett dödsbo, inklusive juridisk rådgivning, ekonomisk planering och emotionellt stöd.