Dödsverket – Dödsverket – dödsboförvaltning, Dödsbotjänster, juridisk hjälp

Vi tar hand om hela processen

Hos Dödsverekt gör vi det enkelt att värdera allt i från konst/smycken till fordon och hela fastigheter. Kostnadsfria och rättvisa värderingar till förmånliga försäljningspriser.

Dödsbo

Fordon

Konst

Fastighetsvärdering

Antikviteter

Separation

Tömning / Städning

Sanering efter dödsfall? Inom denna kategorin ingår alla typer av sanering efter dödsfall.

Värdering & uppköp

Heltäckande luktsanering? passande vid brand, nikotin, mögel, djur, kemikalier eller annat.

Flytt till äldreboende

Passande vid långvarig tobaksrökning. Kontakta oss för en analys.

Sanering

inom denna kategorin ingår saneringar som kräver speciella insatser. Många gånger handlar det om hygieniska obehag som kraftig misskötsel av en bostad.

Bouppteckning &
Juridisk hjälp

Sanering av mögel och fuktskador , Kontakta oss för en analys.