Dödsverket – Dödsverket – dödsboförvaltning, Dödsbotjänster, juridisk hjälp

Om Dödsverket

Om oss

 

Dödsverket är ett företag med ett driv för att säkerställa att vardagen fortsätter att fungera under alla omständigheter. Med fokus på ett stort antal tjänster och hushållsnära lösningar har vi en stadig kundbas som förlitar på att vi säkerställer att allting fungerar.
Vår verksamhetshistoria har sin begynnelse i en specifik och konkret ide. Nämligen att tillhandahålla de tjänster som efterfrågas och utföra dem på ett sätt som sätter respekt och ändamålsenlighet i främsta rummet.
Då en stor del av våra tjänster handlar om hantering och avyttring av bostäder och dödsbon så har vi förstahand fått erfara hur oerhört avgörande det är ett ständigt hålla ren och skär mänsklighet i främsta rummet. Därför kan ni alltid vara säker på att allting är i goda händer när ni kontaktar oss.

Så arbetar vi

Vårt arbetssätt tar alltid avstamp i våra kunders specifika önskemål. Då vi arbetar med allt ifrån enskilda tjänster till helhetshantering av dödsbon och fastigheter så är vi alltid noggranna med att individualisera arbetssättet på sådant sätt att alla våra kunder upplever att de får vad de förväntar sig.
Därför ser vi inledningsvis alltid till att orientera oss för att göra det enkelt för oss att faktiskt leverera de tjänster som du förväntar dig. När du kontaktar oss kommer vi att göra allt som krävs för att få en känsla för exakt vad du önskar dig. Det är ett måste för att vi ska fortsätta leverera den sorts kvalitetstjänster som vi vet att marknaden eftefrågar.
Dödsverket lagrar bokningshistorik och personuppgifter som kunden lämnar och behandlar dessa uppgifter i enlighet med gällande GDPR (General Data Protection Regulation). Genom att skicka offertförfågan godkänner du användaravtalet.