Dödsverket – Dödsverket – dödsboförvaltning, Dödsbotjänster, juridisk hjälp

Tömning av den avlidnes kvarlåtenskap: Vad man ska göra och vad man inte ska göra

0
(0)

Tömning av den avlidnes kvarlåtenskap: Vad man ska göra och vad man inte ska göra

Slutet på en älskad persons liv är ofta fyllt av sorg och förvirring. En älskad persons bortgång kan medföra många frågor och bekymmer. Vem kommer att ta hand om familjen? Vad kommer att hända med huset? Och vad händer med den avlidnes egendom, bil eller andra tillgångar? Detta är bara några av de många frågor som kan dyka upp vid denna tidpunkt. Men det finns ytterligare en fråga som många kanske inte vet svaret på: hur tömmer man dödsboet efter en äldre förälder eller annan äldre närstående? Att besvara denna fråga innebär mer än att bara ta reda på vilka juridiska åtgärder som måste vidtas efter ett dödsfall. Det handlar också om att veta vilka åtgärder du bör vidta före och efter din förälders bortgång. Att svara på denna fråga innebär att man måste förstå hur man tömmer dödsboet och veta när det är dags att anlita hjälp för denna process i stället.

 

1: Vad du bör veta innan du börjar tömma den avlidnes kvarlåtenskap

Innan du kan börja tömma den avlidnes dödsbo måste du förstå några viktiga saker. För det första måste du förstå vem som äger tillgångarna. I de flesta fall har din förälder eller älskade ett testamente. Testamentet är ett juridiskt dokument som förklarar vem som äger vad och när det ska överföras. Om din förälder inte hade något testamente är det lagen i ditt område som avgör vem som äger tillgångarna. Du måste känna till lagen i ditt område för att undvika problem. Därefter måste du ta reda på vem som har rätt till de tillgångar som finns i dödsboet. Ofta vet inte den person som har rätt till en tillgång att han eller hon har den. Du måste därför ta reda på vem den personen är.

 

2: När är det dags att få hjälp?

När du har genomfört allt det ovanstående är du redo att börja tömma boet. Men innan du gör det bör du veta när det är dags att anlita hjälp. Det finns flera tecken på att du bör överväga att anlita en professionell person för att hjälpa dig att tömma boet. Dessa tecken är bland annat: du kan inte hitta några tillgångar, dödsboet är för komplicerat för att göra det själv och du känner att du inte gör ett bra jobb. När du når en eller flera av dessa punkter bör du anlita ett proffs. När du gör det vill du också anlita en erfaren, kunnig och pålitlig yrkesman.

 

3:De 3 lagliga metoderna för att tömma dödsboet

Det finns tre huvudsakliga sätt att tömma ett dödsbo: Probate, Administration och Litigation. Även om varje metod har sina egna för- och nackdelar är de alla effektiva sätt att få tillgång till och kontroll över tillgångarna i en persons dödsbo. – Probate – Detta är en metod som används i alla delstater. Det är en formell, domstolsstyrd process som syftar till att fördela tillgångarna i en persons dödsbo. Det är ofta den dyraste metoden för att tömma ett dödsbo. Vid boutredningen utser domstolen en av domstolen godkänd person eller enhet för att övervaka fördelningen av tillgångarna. Även om testamente är den mest långvariga och kostsamma metoden för att tömma ett dödsbo ger den också mest kontroll över tillgångarna. – Förvaltning – Detta är ett mindre formellt sätt att fördela ett dödsbo än testamente. I de flesta fall har en förvaltare helt enkelt full tillgång till tillgångarna i dödsboet. Den person som avlider kan inte göra något med tillgångarna, som att göra ett köp eller ta ut pengar, utan att den person som utsetts till dödsboets förvaltare. – Tvist – Denna metod används endast i fall där det inte finns någon trust eller något testamente. I en rättsprocess avgör en domare vem som äger tillgångarna i ett sådant fall. Denna metod kan vara mycket dyr och ger dig inte mycket kontroll över tillgångarna.

 

4:Vad man inte ska göra när man tömmer boet

När du tömmer boet finns det några saker som du bör undvika. Du bör undvika att fatta några förhastade beslut som bygger på känslor. Detta är särskilt viktigt när det gäller tillgångarna i dödsboet. Du bör undvika att fatta beslut som bygger på hörsägen eller rykten. När det gäller den avlidne bör du bara tro på vad du hör från den person som har befogenhet över tillgångarna. Du bör undvika att fatta beslut som bygger på vad den avlidne skulle vilja ha. Även om du kanske bryr dig om vad din älskade skulle vilja, ska du aldrig anta att den avlidne skulle vilja att du gör något.

 

5: Vad ska man göra efter att ha tömt boet?

När du har tömt boet finns det några saker du bör tänka på. Det första och viktigaste är att du måste förvara din älskades tillgångar på ett säkert sätt. Detta kan vara svårt i ett hus som har stått tomt ett tag, men det är viktigt. Du bör överväga att sälja alla tillgångar som din älskade ägde direkt eller som ingår i deras tillgångar. Ofta förbättras priserna på dessa tillgångar på grund av ägarens död. Du bör överväga att sälja alla tillgångar i din älskades dödsbo som en helhet. Detta blir ofta billigare och ger dig mer kontroll över försäljningen. Du bör upprätta ett testamente som återkallar alla befogenheter som du eventuellt har gett din älskade i ett testamente. På så sätt kan du se till att alla ytterligare befogenheter som din älskade person tidigare har fått återkallas.

 

Slutord

En sista sak du bör veta innan du börjar tömma boet är att du inte behöver göra det ensam. Om du har svårt att hitta svaren på frågor om den avlidnes dödsbo kan du kontakta oss på Dödsverket. Vi kan hjälpa dig att hitta svaren på många av dina frågor om den avlidnes dödsbo. 

 

Tömma dödsbo innan bouppteckning

Letar du efter en pålitlig service för tömning dödsbo? Vårt team erbjuder professionella tjänster för tömning av dödsbo, anpassade efter dina specifika behov. Oavsett om det gäller en enkel dödsbo tömning och städning eller mer omfattande arbeten, står vi redo att hjälpa till. Vi förstår att varje situation är unik, och därför erbjuder vi konkurrenskraftiga tömning av dödsbo pris.

Vi vet att dödsbo städning kan vara en känslig process, och vårt mål är att göra det så smidigt som möjligt för dig. Vi erbjuder även tjänster för städning dödsbo kostnad där vi transparent visar alla kostnader associerade med tömning och städning av ett dödsbo. Med vår expertis inom städning dödsbo kan du vara säker på att allt hanteras professionellt och med största respekt.

Kontakta oss idag för att lära dig mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig under denna svåra tid. Vi är här för att erbjuda stöd och service i världsklass.

Landets mest anlitade Dödsverk

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *