Dödsverket – Dödsverket – dödsboförvaltning, Dödsbotjänster, juridisk hjälp

Planering av dödsbon: 7 viktiga saker som du bör känna till

0
(0)

Planering av dödsbon: 7 viktiga saker som du bör känna till

Planerar du ditt dödsbo? Eller fruktar du processen? I så fall kanske du känner dig lite förvirrad. Den allmänna uppfattningen är att upprättandet av en bodelningsplan är ett viktigt steg för att se till att din familj och dina tillgångar skyddas och förvaltas i framtiden. Många ser detta som något negativt, men en effektiv bodelningsplan kan faktiskt hjälpa dig att slappna av samtidigt som du förbereder dig för eventuella ekonomiska utmaningar som andra i din familj kan ställas inför. I den här artikeln får du insikter om vad en effektiv bodelningsplan innebär, samt några viktiga saker att tänka på när du utarbetar din egen.

 

1:Vad är en bodelningsplan?

En bodelningsplan är ett dokument som beskriver dina ekonomiska förhållanden och din familjs framtid. Den kan innehålla allt från ett testamente till en trust och upprättas för att skydda dina tillgångar i händelse av en nödsituation eller framtida ekonomiska svårigheter. Det kan till exempel handla om en sjukdom eller skada som drabbar en familjemedlem, eller om en familjemedlems ekonomiska problem som kan göra det svårt för dem att sköta sin egen ekonomi. En person som till exempel lider av missbruk kan vara oförmögen att sköta sin egen ekonomi, vilket innebär att du och dina nära och kära utsätts för risker.

 

3: Typer av bodelningsplaner

– Testamente: Ett testamente är ett juridiskt dokument som anger vem som får vad om du dör utan testamente. Det vanligaste testamentet lämnar specifika instruktioner för hur tillgångarna ska förvaltas, om en familjemedlem ska ta över förvaltningen om du blir oförmögen och/eller vad som ska hända med specifika tillgångar om du dör utan testamente. – Förtroende: En trust är ett juridiskt dokument som gör det möjligt för någon att lagligt förvalta tillgångar som pengar, egendom och/eller tillgångar. Medan ett testamente bestämmer vem som får vad om du dör utan testamente, gör en trust det möjligt för dig att lagligt förvalta tillgångar som pengar, egendom och/eller tillgångar. – Levande förtroende: En levande trust är en trust som gör det möjligt för dig att förvalta dina tillgångar medan du fortfarande lever. Det är ett populärt val för dem som vill skydda tillgångar och/eller minska skatterna, men som inte vill tillbringa varje vaken stund med att hantera sin ekonomi själva. – Fullmakt för hälso- och sjukvård: Detta är ett juridiskt dokument som gör det möjligt för dig att ge en annan person fullmakt att fatta specifika beslut om hälso- och sjukvård åt dig om du skulle bli oförmögen. Du kanske vill utse någon som står dig nära, till exempel din make/maka eller en familjemedlem, eller så vill du utse en annan person. – Fullmakt för pensionering: Detta är ett juridiskt dokument som gör det möjligt för dig att utse någon som kan fatta ekonomiska och/eller medicinska beslut om dina pensionssparande om du blir oförmögen. Du kanske vill utse någon som står dig nära, t.ex. din make/maka eller en familjemedlem, eller så vill du kanske utse någon annan. – Efterlevande/Codicil: Detta juridiska dokument gör det möjligt för dig att ändra villkoren i en trust eller ett testamente. Du kanske till exempel vill lägga till en kodicill till ditt testamente för att ändra fördelningen av tillgångarna. – Förvaltning av trust: Detta är processen för att förvalta din trust. Du bör överväga att anlita en kvalificerad professionell förvaltare av förtroendeuppdrag och finansiell förvaltning för att hjälpa dig att förvalta dina tillgångar.

 

4:Vad bör du ta med i din bodelningsplan?

– Dokumentation av dina önskemål för dina tillgångar. – Vem som är ansvarig för att förvalta dina tillgångar om du blir oförmögen att hantera dem. – Hur dina tillgångar ska fördelas till dina förmånstagare. – Vilket ansvar och/eller vilka skyldigheter dina förmånstagare kan ha. – Vad som kommer att hända med dina skulder om du blir arbetsoförmögen. – Vad som kommer att hända med din make/maka om du blir arbetsoförmögen. – Vem som sköter din sjukvård och/eller ditt pensionssparande om du blir arbetsoförmögen. – Vem som känner till din bodelningsplan och vem som har rätt att känna till den.

 

5: Vikten av ett testamente

Ett testamente är den viktigaste delen av en bodelningsplan eftersom det är den enda delen som faktiskt prövas i domstol. Om du dör utan testamente är det lagarna i din stat som avgör vem som får dina tillgångar och/eller skulder. I de flesta fall är det staten och/eller din familj som får dem. Med ett testamente kan du formellt utse en person eller juridisk person som ska ta hand om dina tillgångar om du dör utan testamente. Denna person eller enhet är känd som din “testamentsexekutor” eller “efterträdare”. Ett testamente kan också ange hur dina tillgångar ska fördelas, vem som får hela boet, vem som ska få ett visst belopp, vem som ska lämnas utanför och/eller andra specifika detaljer.

 

6:Vikten av en stiftelse

En stiftelse är som en trust, men det är ett juridiskt dokument i stället för ett avtal mellan en person och en juridisk person. Detta juridiska dokument kan skapas för att gynna en specifik person, till exempel dina barn eller barnbarn. Det kan också skapas för att gynna ett specifikt ändamål, till exempel en stipendiefond. En stiftelse bidrar till att skydda tillgångar på samma sätt som ett testamente, men till skillnad från ett testamente prövas den inte i domstol. En stiftelse har fördelen att den inte prövas i en kontradiktorisk miljö, vilket testamenten ofta gör i domstol.

 

7:Kopiering av papperskopior kontra digitala tillgångar

Att kopiera tillgångar som aktiebrev och pensionssparande är ett viktigt steg för att skydda dem och för att förvalta dem. Även om det är till hjälp att hålla reda på dina tillgångar i ett digitalt format är det alltid en bra idé att behålla en papperskopia av ditt originalcertifikat eller andra finansiella dokument. Att behålla en digital kopia av din papperskopia är också till hjälp om dina digitala tillgångar skulle gå förlorade eller skadas. Genom att kopiera papperskopior kan du också göra ändringar i dina originaldokument om de skulle bli inaktuella eller föråldrade.

 

Slutsats

Om du fruktar processen att upprätta en bodelningsplan kan du känna dig lite förvirrad. Den här artikeln kommer att hjälpa dig att få en inblick i vad en effektiv bodelningsplan innebär, samt några viktiga saker att tänka på när du utarbetar din egen.

Landets mest anlitade Dödsverk

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *